trwa inicjalizacja, prosze czekac...Darmowe Próbki

Regulamin - Witryna poświęcona stowarzyszeniu wędkarskiemu w Izabelinie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin

ZARZĄDZENIE NR 3/2010
Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego
dnia 11 stycznia 2010r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu amatorskiego połowu ryb wędką
na zbiorniku wodnym „Mokre Łąki"

na podstawie art. 102 ust 2 ustawy z~dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.)

wprowadza się:

REGULAMIN
AMATORSKIEGO POŁOWU RYB WĘDKĄ
NA ZBIORNIKU WODNYM „MOKRE  ŁĄKI"

1.  Zbiornik wodny Mokre Łąki znajduje się na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego wszelkie działania w jego rejonie muszą pozostawać w zgodzie z przepisami ochronnymi obowiązującymi w KPN.
2.   
Prawo do wędkowania mają wyłącznie osoby posiadające kartę wędkarską należące do Gminnego Koła Przyjaciół Wędkarstwa w Izabelinie.

3.   Jednocześnie z łowiska może korzystać max. 10 osób wędkujących.

4.   Połów ryb może odbywać się w porze dziennej, z brzegu, tylko od strony grobli -.w strefie wyznaczonej przez Kampinoski Park Narodowy.

5.    Na terenie zbiornika wodnego "Mokre Łąki" zabronione jest posługiwanie się sprzętem pływającym.
6.  
Dozwolone jest wędkowanie na jedną wędkę z wyłączeniem metody spinningowej i „rnuchowe"
7.  
Zabronione jest stosowanie zanęt, zarówno sztucznych jak i naturalnych.
8.  
Dzienne limity połowu, okresy oraz wymiary ochronne ryb reguluje szczegółowo Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 listopada 200 lr. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.). Dodatkowo na zbiorniku "Mokre Łąki" obowiązuje ograniczenie połowu karpia w ilości ogólnej 1 szt. dziennie o wym. 35 - 60 cm.

9. Zabronione jest zarybianie zbiornika "Mokre Łąki" bez uzyskania pisemnej zgody Dyrektora   Kampinoskiego Parku         Narodowego oraz stosowanie jako przynęty obcych gatunków inwazyjnych (np. rak sygnałowy, rak pręgowany, kiełże).


10. Zabroniony jest odłów wszelkich gatunków podlegających ochronie gatunkowej. W przypadku złowienia osobnika    należącego do gatunku podlegającego ochronie gatunkowej, należy go z całą ostrożnością wpuścić z powrotem do wody bez względu na jego kondycję.


11. Osoba wędkująca ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:

- funkcjonariuszy Straży Parku i innych uprawnionych pracowników Kampinoskiego     Parku Narodowego,
- funkcjonariuszy Policji,
- członków Zarządu Gminnego Koła Miłośników Wędkarstwa w Izabelinie, - upoważnionych pracowników GPWiK Izabelin "Mokre Łąki".


12.  
Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek okazać dokumenty uprawniające do   połowu ryb na zbiorniku „Mokre łąki”, sprzęt wędkarski, przynęty oraz złowione ryby.

13.
Naruszenie niniejszego regulaminu jest równoznaczne z naruszeniem przepisów porządkowych obowiązujących w Kampinoskim Parku Narodowym i skutkuje odpowiedzialnością kamą określoną w ustawie z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. Nr 151, poz. iżżó z póżn. zm.).


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego