trwa inicjalizacja, prosze czekac...Darmowe Próbki

Uchwały - Witryna poświęcona stowarzyszeniu wędkarskiemu w Izabelinie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Uchwały                                                                                                Uchwała nr.1

Zarządu Gminnego Koła Miłośników Wędkarstwa w Izabelinie
Z dnia 2015.02.06


Zarząd Gminnego Koła Miłośników Wędkarstwa na obradach w dniu 2015.02.06 Uchwala, co następuje

§ 1
Wprowadzenie Rejestru Połowu Ryb na zbiorniku „Mokre Łąki".

§ 2
Rejestr realizowany będzie w oparciu o imienne książeczki wpisowe wydawane
Członkom Stowarzyszenia wraz z zezwoleniem na połów na zbiorniku „Mokre Łąki”.

§ 3
Rejestracją połowu objęte są następujące gatunki ryb: amur, karaś pospolity, lin, karp, szczupak.

§ 4
Uzupełnianie książeczek powinno odbywać się na bieżąco tzn. zaraz po złowieniu gatunków określonych w § 3
Nakłada to na członków konieczność posiadania książeczki na łowisku.

§ 5
Książeczki połowu należy przekazać do zarządu po zakończeniu sezonu wędkarskiego
W tym celu ustalone zostaną trzy terminy ogłoszone na stronie
www.mokrysplawik.pl  oraz na tablicach informacyjnych.

§ 6
Na podstawie wpisów z książeczek ewidencyjnych zarząd przygotuje sprawozdanie, które przedstawione zostanie na zebraniu organizacyjnym w roku następnym po roku obowiązywania książeczki.

§ 7
Zdaniem książeczki uzależnia się wydanie pozwolenia na rok następny.

§ 8
Zagubienie, zniszczenie książeczki należy zgłaszać do Zarządu Stowarzyszenie niezwłocznie po tym fakcie celem wyrobienia duplikatu. Koszt duplikatu 50 zł.  Nie dotyczy wymiany z powodu braku miejsca na wpisy.

§ 9
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Decyzja motywowana jest koniecznością realizacji celów statutowych dla oceny stanu pogłowia wybranych gatunków ryb oraz określenie okresów wzmożonej aktywności poszczególnych gatunków.

Uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy 100% głosów za przyjęciem uchwały w obecności wszystkich członków zarządu

Uchwała nr.2
Zarządu Gminnego Koła Miłośników Wędkarstwa w Izabelinie
Z dnia 2015.02.06


§ 1
Zarząd Gminnego Koła Miłośników Wędkarstwa na obradach w dniu 2015.02.06 uchwala co                         następuje :

Dla zapewnienia optymalnego stanu pogłowia ryb na Łowisku Mokre Łąki wprowadza się zmianę do p. 8 obowiązującego Regulaminu Połowu

§ 2
Zwiększony zostaje wymiar ochronny karpia z 35 cm do 40 cm przy zachowaniu górnej granicy 60cm.
§ 3
Zmianie ulega limit połowu karpia z 1 szt. dzienne do 1 szt. tygodniowo licząc tydzień od poniedziałku do niedzieli.

§ 4
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.


Uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy 100% głosów za przyjęciem uchwały w obecności wszystkich członków zarządu


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego